E-postmarknadsföring är ett av de billigaste sätten att kommunicera direkt med kunder. Hög avkastning med marknadsföring via e-post

Hög avkastning med marknadsföring via e-post

e-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är en utmärkt kanal för att nå ut till dina kunder, men oftast är det en utmaning att göra ett riktigt bra nyhetsbrev eller automatisera delar av kunduppföljningen. Vi hjälper ert företag att automatisera delar av kunduppföljningen och skapa nyhetsbrev som era kunder verkligen vill läsa.

Fördelar

Återkommande kunder
Lyhörda
Kostnadseffektiva
Hjälp under hela processen

Vi är med ert företag under hela processen, från idé till utskick och mätning. Vi hjälper er under alla steg för att tillsammans kunna skapa nyhetsbrev som kunder verkligen vill läsa. Vi skräddarsyr alla era e-postutskick, från e-post mallen och grafiska bilder till innehållet. Allt baserat på era krav och önskemål vid varje e-post utskick.

En del av e-postmarknadsföringen kan bestå av automatiska mejl som kan t ex förenkla en del av er kunduppföljning och spara tid. Automatiska mejl skrivs utifrån ert företags grundvärderingar. Målet med de automatiska mejlen är att följa upp era leads, så att ni kan lägga tiden på annat. Detta kan vara i form av välkomstmejl, uppföljningsmejl et cetera.

Varför E-postmarknadsföring?

Riktad mot er målgrupp: Era nuvarande kunder kan nås med nyhetsbrev via dator, mobil och surfplatta.

Kostnadseffektivt: Enligt Econsultancys forskningsstudie där över 1000 företag deltog hade e-postmarknadsföring högst avkastning på investering jämfört med andra sortens marknadsföringsmetoder.

Kan mätas: Samtliga e-postutskick mäts statistiskt, så att ni kan se resultatet.

Kan enkelt delas med andra: Kunder kan enkelt dela innehållet via mejl eller genom olika sociala medier.

Starkare kundlojalitet och ökad varumärkeskännedom: Genom strategi och varumärkesförsäljning byggs en starkare kundlojalitet och varumärkeskännedom.

Börja redan idag

Skräddarsydd e-postmarknadsföring där vi hjälper er under hela processen och förenklar en del av er kunduppföljning. Vi sköter allting med era e-postutskick. Hos oss på SEOKA står ni i fokus och vår roll är att göra er och era kunder nöjda.