Finns era kunder lokalt, nationellt eller i andra delar av världen?

Lokalt
Nationellt
Internationellt

Lokala tjänster och marknadslösningar

Vi hjälper er med lokal digital marknadsföring som sätter ditt företag på den lokala kartan. Nedan hittar du våra lokala marknadsföringstjänster.

Sökoptimering

Syns på topplaceringar på Google genom vår sökoptimering. Vi ser till att ni syns på sökord som era kunder faktiskt använder och ökar er relevanta trafik till er hemsida.

Bas

 • Sökordsanalys
 • Konkurrensanalys
 • Optimering av 10 undersidor
 • Komplett sidanalys
 • Enkel länkstrategi
 • Enkel innehållsutveckling
 • Rapporter varannan månad

Standard

 • Sökordsanalys
 • Konkurrensanalys
 • Optimering av 15 undersidor
 • Komplett sidanalys
 • Avancerad länkstrategi
 • Enkel innehållsutveckling
 • Månadsvisa rapporter

Avancerad

 • Sökordsanalys
 • Konkurrensanalys
 • Optimering av 20 undersidor
 • Komplett sidanalys
 • Avancerad länkstrategi
 • Avancerad innehållsutveckling
 • Månadsvisa rapporter

Annat upplägg?

Kontakta oss så tar vi fram ett kostnadsfritt förslag.

Varför välja SEOKA sökoptimering?

30 dagars pengarna tillbaka-garanti; Inte nöjd med vår sökoptimering? Få en full återbetalning inom 30 dagar. Inga frågor ställda!
Korta bindningstider; Vi har en inledande 2 månaders bindningstid för att vi ska ha tillräckligt med tid att bevisa vårt värde. Efter detta är det 1 kalendermånads uppsägningstid.

Vanliga frågor

Det är svårt att sätta ett pris utan att veta vilken sökord eller fras det gäller. Det är olika konkurrens inom olika typer av branscher. Priset är även beroende på antal sökord en vill arbeta med och hur stark är företagets hemsida.

Kontakta oss, så tar vi fram ett kostnadsförslag för ditt företag.

Resultat är möjligt fås mellan 2 veckor och 3 månader. Tiden skiljer sig eftersom resultatet är beroende på styrkan på er nuvarande hemsida och konkurrensen på sökordet eller sökfrasen en väljer att inrikta sig på.

Google Adwords

Nå rätt besökare redan idag. Google Adwords är en försäljningskanal som ger rätt resultat direkt. Vi skapar personliga och utstickande annonser som lockar till sig rätt besökare till er hemsida på ett lönsamt sätt

Bas

 • Passar bra för företag med en nisch eller en begränsad budget

 • Uppsättning av konto
 • Komplett nulägesanalys
 • Komplett sökordsanalys
 • 10 annonsgrupper
 • Professionella annonser
 • Koppling till relevanta landningssidor
 • Val av relevanta sökord
 • Annonstillägg
 • Geografisk inriktning
 • Löpande rapportering
 • Analysverktyg
 • Löpande optimering
 • Google Shopping
 • Förbättringsförslag till landningssidor
 • Löpande rapportering

Standard

 • Passar bra för de flesta företag med en medium budget

 • Uppsättning av konto
 • Komplett nulägesanalys
 • Komplett sökordsanalys
 • 15 annonsgrupper
 • Professionella annonser
 • Koppling till relevanta landningssidor
 • Val av relevanta sökord
 • Annonstillägg
 • Geografisk inriktning
 • Löpande rapportering
 • Analysverktyg
 • Löpande optimering
 • Google Shopping
 • Förbättringsförslag till landningssidor
 • Löpande rapportering

Avancerad

 • Passar bra för företag med en större budget och många produktgrupper

 • Uppsättning av konto
 • Komplett nulägesanalys
 • Komplett sökordsanalys
 • 20 annonsgrupper
 • Professionella annonser
 • Koppling till relevanta landningssidor
 • Val av relevanta sökord
 • Annonstillägg
 • Geografisk inriktning
 • Löpande rapportering
 • Analysverktyg
 • Löpande optimering
 • Google Shopping
 • Förbättringsförslag till landningssidor
 • Löpande rapportering

Annat upplägg?

Kontakta oss så tar vi fram ett kostnadsfritt förslag.

Varför välja oss inom Google Adwords?

Personliga och utstickande annonser; vi har en ständigt omvärldsbevakning för att hålla era annonser på topp.
Fast månadspris; vi har alltid fast månadspris för Google Adwords.
Månadsvisa rapporter; vi rapporterar varje månad om statusen för era annonser.
En månads uppsägningtid; det är en kalendermånads uppsägningstid.

Vanliga frågor

Google Adwords fungerar ungefär som en auktion. En auktion påbörjas när någon söker efter något, Google avgör om söket innehåller sökord som någon budat på.

Om någon har budat på sökordet, så påbörjas auktionen som avgör vilken position varje annons ska få.  Positionen avgörs på maxbud och kvalitetsresultat, där maxbud är det du maximalt är villig att betala och kvalitetsresultat är kvaliteten och relevansen på era annonser, sökord och landningssidor. Hög kvalité på annonserna leder till lägre priser och bättre positioner för annonserna.

Kostnaden per klick avgörs av positionen på annonserna och kvalitetsresultaten (relevansen och kvaliteten på annonsen, sökorden och landningsidan).

Konverteringsoptimering

Skapa fler affärer genom att konvertera fler besökare till betalande kunder. Konvertering handlar om att få dina besökare att göra det ni vill de ska göra på er hemsida eller landningssida.

Bas

 • Omfattande datainsamling
 • Läckanalys
 • Säljprocessanalys
 • A/B tester

Standard

 • Omfattande datainsamling
 • Läckanalys
 • Säljprocessanalys
 • 2 x A/B tester

Avancerad

 • Omfattande datainsamling
 • Läckanalys
 • Säljprocessanalys
 • 3 x A/B tester

Annat upplägg?

Kontakta oss så tar vi fram ett kostnadsfritt förslag.

Vanliga frågor

Konverteringsoptimering handlar helt enkelt om att kunna skapa fler affärer från era besökare. Vi anpassar er hemsida för att den ska nå uppsatta mål och kunna konvertera bättre.

Sociala medier

Nå, engagera och bygg relationer genom sociala medier. Sociala medier hjälper dig att uppnå dina affärsmål genom att nå till era kunder och nya potentiella kunder med innehåll som engagerar och bygger på er relation.

Bas

 • Uppsättning, optimering och design av 1 sociala media konto
 • Social mediestrategi
 • 2 inlägg i månaden
 • Upp till 5 interaktioner med användare i veckan
 • Sociala tävlingar
 • Obegränsad hantering av sponsring av inlägg
 • Löpande rapportering

Standard

 • Uppsättning, optimering och design av 2 sociala media konton
 • Social mediestrategi
 • 4 inlägg i månaden
 • Upp till 10 interaktioner med användare i veckan
 • Sociala tävlingar
 • Obegränsad hantering av sponsring av inlägg
 • Löpande rapportering

Avancerad

 • Uppsättning, optimering och design av 3 sociala media konton
 • Social mediestrategi
 • 8 inlägg i månaden
 • Upp till 15 interaktioner med användare i veckan
 • Sociala tävlingar
 • Obegränsad hantering av sponsring av inlägg
 • Löpande rapportering

Annat upplägg?

Kontakta oss så tar vi fram ett kostnadsfritt förslag.

Vanliga frågor

Vi skriver inga slumpmässiga inlägg, utan vi ser till att utforska er bransch, trender, konkurrenter och baserar våra inlägg utifrån detta.

Displaymarknadsföring

Google Display-nätverket är det största innehållsannonsnätverk som finns idag på Internet och når över 90% av alla Internetanvändare i hela världen. Det är inte antalet användare en kan nå som är det imponerande, utan möjligheten att kunna välja ut exakt sin målgrupp och att kunna nå till den målgruppen på många olika sätt.

Nå tidigare hemsidebesökare

 • Standard- och mobilannonser
 • Tidsstyrning
 • Remarketing inriktning
 • Antal skräddarsydda banners – 5
 • Månadsvisa rapporter

Nå fler personer i din målgrupp

 • Standard- och mobilannonser
 • Tidsstyrning
 • Geografisk inriktning
 • Antal skräddarsydda banners – 5
 • Månadsvisa rapporter

Annat upplägg?

Kontakta oss så tar vi fram ett kostnadsfritt förslag.

E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är en utmärk kanal för att nå ut till dina kunder med nyhetsbrev, erbjudanden och övriga e-postutskick. E-postmarknadsföring är kostnadseffektiv, riktad mot just din målgrupp och skapar en starkare kundlojalitet och en ökad varumärkeskännedom.

Bas

 • Uppsättning av konto
 • Import av kontakter
 • Skräddarsydd mall
 • 1 nyhetsbrev / varannan månad
 • Innehållsutveckling – 200-300 ord
 • Skräddarsydda bilder
 • Skräddarsydd landningssida
 • Enkel leadsfångning
 • Automatiska mejl till nya subskribenter – 1
 • Ytterligare automatiska uppföljningsmejl – 3
 • Rapportering varannan månad

Standard

 • Uppsättning av konto
 • Import av kontakter
 • Skräddarsydd mall
 • 1 nyhetsbrev / månad
 • Innehållsutveckling – 300-500 ord
 • Skräddarsydda bilder
 • Skräddarsydd landningssida
 • Avancerad leadsfångning
 • Automatiska mejl till nya subskribenter – 1
 • Ytterligare automatiska uppföljningsmejl – 3
 • Rapportering varje månad

Avancerad

 • Uppsättning av konto
 • Import av kontakter
 • Skräddarsydd mall
 • 4 nyhetsbrev / månad
 • Innehållsutveckling – 300-500 ord
 • Skräddarsydda bilder
 • Skräddarsydd landningssida
 • Avancerad leadsfångning
 • Automatiska mejl till nya subskribenter – 1
 • Ytterligare automatiska uppföljningsmejl – 3
 • Rapportering varje månad

Annat upplägg?

Kontakta oss så tar vi fram ett kostnadsfritt förslag.

Varför välja vår E-postmarknadsföring?

Vi skräddarsyr er e-postutskick från mall och text till grafiska bilder som är utformade utifrån era krav och värderingar. E-postmarknadsföring förenklar även en del av din kunduppföljning. Hos oss på SEOKA står du i fokus och vår roll inom e-postmarknadsföring är att göra dig och dina kunder nöjda.