KUNDCASE

Ökad synlighet och tillväxt till Hydrotrim

SEOKA är vår strategiska online-partner. SEOKA hjälpte oss på Hydrotrim i Eskilstuna med tillväxtstrategi, hemsideåtgärder samt trafikdrivande åtgärder via Google Adwords. Detta säkerställer att vi når fram till en betydande andel av våra kunder. Detta kommer ta företaget framåt och hjälpa oss att växa. Vi är väldigt nöjda med hjälpen.

Anna Sundgren & Maria Larsson, ägarna av Hydrotrim

Fler kundcase