KUNDCASE

Ökad synlighet och fler affärer till Cyklos

Cyklos är en av Sveriges stora aktörer inom cykelparkeringar som tillverkar och säljer cykelställ, cykeltak och cykelpumpar. Cyklos ligger långt fram när det gäller utveckling och design av cykelparkeringar.

SEOKA är vår partner inom digitala marknadsföring. SEOKA hjälper oss med sökoptimering, Google Adwords, hemsideåtgärder och nyhetsbrev. Summa summarum, en personlig och väldigt gynnsam relation.

Johan Persson, VD

Fler kundcase